Privatumo sąlygos

 • Privatumo politika

  Svetainėje esančiose užsakymų bei registracijos formose lankytojų prašoma pateikti asmeninę informaciją (nurodyti vardą, savo telefono numerį, el. pašto adresą ir kt.). Šie duomenys bus naudojami siekiant susisiekti su lankytojais vykdant užsakymus, taip pat jei juos aptarnaujant įmonės darbuotojams kiltų kokių nors klausimų. Mūsų įmonė įsipareigoja nenaudoti lankytojų pateiktų elektroninio pašto adresų reklaminiams laiškams siuntinėti. Taip pat įsipareigojame neatskleisti lankytojų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, tačiau šis įsipareigojimas negalioja LR teisės aktuose numatytais atvejais. Lankytojas gali reikalauti nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą išsiųsdamas administratoriui žinutę adresu info@ baltarusiskibaldai.lt 

  1. Bendrosios nuostatos

  Šios privatumo sąlygos (toliau - "sąlygos") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau - "Mes") tvarko interneto parduotuvėje (toliau - e-parduotuvė) Pirkėjų (toliau - "Jūsų") asmens duomenis.
  Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
  Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

  2. Registracijos pateikimo taisyklės

  Registracijos formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.
  Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą e-parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad apdoroti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus, išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.
  Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

  3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

  Mes turime teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik apdorojant prekių ar paslaugų užsakymus, sprendžiant problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.
  Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

  4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

  Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
  Mes turime turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai įvykdyti Jūsų reikalavimus.

  5. Taisyklių keitimas

  Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje.
  Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Mes laikome, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

  6. Baigiamosios nuostatos

  Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.